Bấm xem #3539 Natalya quý cô thủy tề

#Tướng khác: Ignis,Zill,Nakroth,Kriknak,Arthur,Moren,Natalya...

#Skin: Butterfly thủy thủ, Natalya quý cô thủy tề, Sli...

Liên Quân
Bấm xem #3539 Natalya quý cô thủy tề
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 68
 • 70,000 Đồng ATM
 • 84,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3691 Wonder Woman

#Tướng khác: Lumburr,Wonder Woman

#Skin: Airi ninja xanh lá, Chaunar quang vinh, Valhein...

Liên Quân
Bấm xem #3691 Wonder Woman
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 64
 • 50,000 Đồng ATM
 • 60,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3675 Lauriel đọa lạc thiên sứ

#Tướng khác: Zephys,Violet,Skud,Ilumia,Lauriel,Zill,Nakroth,...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD , Zephys oán linh , Mganga h...

Liên Quân
Bấm xem #3675 Lauriel đọa lạc thiên sứ
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 80
 • 230,000 Đồng ATM
 • 276,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3670 Ilumia nữ chúa tuyết

#Tướng khác: Zephys,Violet,Ormarr,Maloch,Ilumia,Lauriel,Zill...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD , Zephys oán linh , Violet n...

Liên Quân
Bấm xem #3670 Ilumia nữ chúa tuyết
 • #Rank Bạch Kim - Bảng Ngọc 81
 • 230,000 Đồng ATM
 • 276,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3618 Ilumia nữ chúa tuyết

#Tướng khác: Zephys,Violet,Chaugnar,Alice,Maloch,Ilumia,Zill...

#Skin: Zephys oán linh, Điêu thuyền nữ vương anh đào, ...

Liên Quân
Bấm xem #3618 Ilumia nữ chúa tuyết
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 67
 • 170,000 Đồng ATM
 • 204,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3623 Slimz thỏ thợ mỏ

#Tướng khác: Zephys,KilGroth,Moren,Arduin,Zuka

#Skin: Zephys oán linh , Alice nhà chiêm tinh , Triệu ...

Liên Quân
Bấm xem #3623 Slimz thỏ thợ mỏ
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 52
 • 60,000 Đồng ATM
 • 72,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3546 Krixi công chúa bướm

#Tướng khác: Violet,Alice,Zill,Kriknak,Natalya

#Skin: Airi thích khách, Krixi công chúa bướm,Natalya ...

Liên Quân
Bấm xem #3546 Krixi công chúa bướm
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 60
 • 70,000 Đồng ATM
 • 84,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3545 Điêu Thuyền nữ vương anh đào

#Tướng khác: Violet,Điêu Thuyền,Kriknak,Natalya

#Skin: Điêu Thuyền nữ vương anh đào,Krixi công chúa bư...

Liên Quân
Bấm xem #3545 Điêu Thuyền nữ vương anh đào
 • #Rank Đồng - Bảng Ngọc 43
 • 60,000 Đồng ATM
 • 72,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #1800 Zuka đại phú ông

#Tướng khác: Violet,Jinna,Butterfly,Ormarr,Zill,Xeniel,Moren...

#Skin: Zephys oán linh , Triệu vân quang vinh , Krikna...

Liên Quân
Bấm xem #1800 Zuka đại phú ông
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 63
 • 270,000 Đồng ATM
 • 324,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #1964 Natalya quý cô thủy tề

#Tướng khác: Violet,Alice,Ilumia,Lauriel,Điêu Thuyền,Zuka

#Skin: Natalya quý cô thủy tề , Fennik nhà thám hiểm...

Liên Quân
Bấm xem #1964 Natalya quý cô thủy tề
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 61
 • 140,000 Đồng ATM
 • 168,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #1966 Arthur hoàng kim cốt

#Tướng khác: Zephys,Violet,Ormarr,Maloch,KilGroth,Zill,Aleis...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD , Triệu vân quang vinh , Art...

Liên Quân
Bấm xem #1966 Arthur hoàng kim cốt
 • #Rank Bạch Kim - Bảng Ngọc 60
 • 250,000 Đồng ATM
 • 300,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #1055 Lumburr dung nham

#Tướng khác: Aleister,Arthur,Jinna,Kriknak,Lumburr,Moren,Xeniel

#Skin: Lumburr dung nham , Arthur lãnh chúa xương , Kr...

Liên Quân
Bấm xem #1055 Lumburr dung nham
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 30
 • 130,000 Đồng ATM
 • 156,000 Đồng Card
Mua ngay
Trở lên