Bấm xem #3587 Ngộ Không

#Tướng khác: Jinna,Ormarr,Ignis,Skud,Preyta,Xeniel,Nakroth,Đ...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD , Krixi công chúa bướm , But...

Liên Quân
Bấm xem #3587 Ngộ Không
 • #Rank Đồng - Bảng Ngọc 67
 • 200,000 Đồng ATM
 • 240,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3600 Zuka đại phú ông

#Tướng khác: Violet,Chaugnar,Ormarr,Maloch,Ignis,Skud,KilGro...

#Skin: Violet nữ đặc cảnh , Triệu vân quang vinh , Ilu...

Liên Quân
Bấm xem #3600 Zuka đại phú ông
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 76
 • 220,000 Đồng ATM
 • 264,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3608 Wonder Woman

#Tướng khác: Violet,Butterfly,Ormarr,Alice,Maloch,Ignis,Airi...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD , Zephys oán linh , Violet n...

Liên Quân
Bấm xem #3608 Wonder Woman
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 64
 • 270,000 Đồng ATM
 • 324,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3621 Lữ bố kỵ sĩ âm phủ

#Tướng khác: Violet,Jinna,Ormarr,Alice,Skud,KilGroth,Zill,Na...

#Skin: Omega người máy xanh , Jinna đại tư tế , Mina t...

Liên Quân
Bấm xem #3621 Lữ bố kỵ sĩ âm phủ
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 78
 • 250,000 Đồng ATM
 • 300,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3627 Ngộ Không

#Tướng khác: Violet,Butterfly,Ilumia,Nakroth,Aleister,Arthur...

#Skin: Ilumia nữ chúa tuyết , Arthur hoàng kim cốt...

Liên Quân
Bấm xem #3627 Ngộ Không
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 61
 • 160,000 Đồng ATM
 • 192,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3655 Ngộ không đạo tặc

#Tướng khác: Violet,Chaugnar,Ormarr,Maloch,Airi,Skud,Lauriel...

#Skin: Violet nữ đặc cảnh , Butterfly teen nữ công ngh...

Liên Quân
Bấm xem #3655 Ngộ không đạo tặc
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 64
 • 360,000 Đồng ATM
 • 432,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3673 Rourke

#Tướng khác: Zephys,Skud,KilGroth,Xeniel,Điêu Thuyền,Aleiste...

#Skin: Triệu vân quang vinh , KilGroth cảnh vệ biển , ...

Liên Quân
Bấm xem #3673 Rourke
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 72
 • 350,000 Đồng ATM
 • 420,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3723 Ngộ Không

#Tướng khác: Violet,Jinna,Butterfly,Zill,Xeniel,Arthur,Ngộ K...

#Skin: Gildur phượt thủ , Butterfly thủy thủ , Butterf...

Liên Quân
Bấm xem #3723 Ngộ Không
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 75
 • 240,000 Đồng ATM
 • 288,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3783 liliana

#Tướng khác: Zuka,Liliana

#Skin: krixi công chúa bướm, natalya quý cô thủy tề, c...

Liên Quân
Bấm xem #3783 liliana
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 45
 • 60,000 Đồng ATM
 • 72,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3781 Butterfly

#Tướng khác: Butterfly,Alice,Thẻ đổi tên

#Skin: krixi công chúa bướm

Liên Quân
Bấm xem #3781 Butterfly
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 36
 • 70,000 Đồng ATM
 • 84,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3779 arduin

#Tướng khác: Alice,Arduin,Thẻ đổi tên

#Skin:

Liên Quân
Bấm xem #3779 arduin
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 30
 • 60,000 Đồng ATM
 • 72,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3778 Kriknak bọ cánh bạc

#Tướng khác: Skud,Zill,Preyta,Kriknak,Telannas,Zuka

#Skin: zephys oán linh, kriknak bọ cánh bạc

Liên Quân
Bấm xem #3778 Kriknak bọ cánh bạc
 • #Rank Đồng - Bảng Ngọc 70
 • 80,000 Đồng ATM
 • 96,000 Đồng Card
Mua ngay
Trở lên