Bấm xem #3679 Airi ninja xanh lá

#Tướng khác: Airi,KilGroth,Arthur,Tulen

#Skin: Airi ninja xanh lá , Triệu vân quang vinh , Art...

Liên Quân
Bấm xem #3679 Airi ninja xanh lá
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 47
 • 90,000 Đồng ATM
 • 108,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3776 airi thích khách

#Tướng khác: Zephys,Violet,KilGroth,Nakroth,Aleister,Slimz,M...

#Skin: zephys oán linh, airi thích khách, murad thợ să...

Liên Quân
Bấm xem #3776 airi thích khách
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 90
 • 280,000 Đồng ATM
 • 336,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3770 Zuka đại phú ông

#Tướng khác: Violet,KilGroth,Arthur,Natalya,Zuka,Max,Liliana...

#Skin: natalya quý cô thủy tề, cresht thợ sửa cáp, max...

Liên Quân
Bấm xem #3770 Zuka đại phú ông
 • #Rank Bạch Kim - Bảng Ngọc 60
 • 130,000 Đồng ATM
 • 156,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3766 airi ninja xanh lá

#Tướng khác: violet,airi,nakroth

#Skin: airi ninja xanh lá, zuka đại phú ông

Liên Quân
Bấm xem #3766 airi ninja xanh lá
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 65
 • 80,000 Đồng ATM
 • 96,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3764 Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào

#Tướng khác: Maloch,Ilumia,Zill,Nakroth,Điêu Thuyền,Aleister...

#Skin: mina tiệc bánh kẹo, ilumia nữ chúa tuyết, điêu ...

Liên Quân
Bấm xem #3764 Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 70
 • 150,000 Đồng ATM
 • 180,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3762 murad

#Tướng khác: Butterfly,Maloch,Murad,Thẻ đổi tên

#Skin: airi thích khách, natalya quý cô thủy tề, max g...

Liên Quân
Bấm xem #3762 murad
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 40
 • 100,000 Đồng ATM
 • 120,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3761 nakroth

#Tướng khác: Violet,Nakroth,Zuka,Thẻ đổi tên

#Skin: natalya quý cô thủy tề, Max găng tay vàng

Liên Quân
Bấm xem #3761 nakroth
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 60
 • 100,000 Đồng ATM
 • 120,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3760 Lữ Bố Nam Vương

#Tướng khác: Ormarr,Maloch,Ilumia,Zill,Arthur,Murad,Teemee,Z...

#Skin: Toro đặc cảnh NYPD, Lữ bố nam vương, murad thợ ...

Liên Quân
Bấm xem #3760 Lữ Bố Nam Vương
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 72
 • 250,000 Đồng ATM
 • 300,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3759 murad

#Tướng khác: Butterfly,Điêu Thuyền,Murad,Natalya,Zuka,Thẻ đổ...

#Skin: airi thích khách, natalya quý cô thủy tề, max g...

Liên Quân
Bấm xem #3759 murad
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 55
 • 110,000 Đồng ATM
 • 132,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3758 vàng nhiều

#Tướng khác: Thẻ đổi tên

#Skin:

Liên Quân
Bấm xem #3758 vàng nhiều
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 30
 • 60,000 Đồng ATM
 • 72,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3757 ryoma

#Tướng khác: KilGroth,Ryoma,Thẻ đổi tên

#Skin: krixi công chúa bướm, Điêu thuyền nữ vương hoa ...

Liên Quân
Bấm xem #3757 ryoma
 • #Rank Bạc - Bảng Ngọc 45
 • 120,000 Đồng ATM
 • 144,000 Đồng Card
Mua ngay
Bấm xem #3729 rourke

#Tướng khác: Violet,Ormarr,Alice,KilGroth,Kriknak,Thẻ đổi tê...

#Skin: violet nữ đặc cảnh, airi thích khách, ilumia nữ...

Liên Quân
Bấm xem #3729 rourke
 • #Rank Vàng - Bảng Ngọc 80
 • 350,000 Đồng ATM
 • 420,000 Đồng Card
Mua ngay
Trở lên