#3750 omen


Vàng: 11010

Ngọc: 60

Danh sách tướng


Violet

Maloch

Skud

Ilumia

Nakroth

Aleister

Moren

Murad

Natalya

Tulen

Zuka

Omen

Danh sách trang phục


violet nữ đặc cảnh

butterfly teen nữ công nghệ

ilumia nữ chúa tuyết

nakroth quân đoàn địa ngục

điêu thuyền nữ vương anh đào

Thông tin chi tiết


124

Trở lên