#3776 airi thích khách


Vàng: 496

Ngọc: 90

Danh sách tướng


Zephys

Violet

KilGroth

Nakroth

Aleister

Slimz

Murad

Zuka

Max

Liliana

Thẻ đổi tên

Danh sách trang phục


zephys oán linh

airi thích khách

murad thợ săn tiền thưởng

kilgroth cảnh vệ biển

nakroth quân đoàn địa ngục

điêu thuyền nữ vương anh đào

arthur hoàng kim cốt

zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


123124126127122

Trở lên