#3679 Airi ninja xanh lá


Vàng: 18431

Ngọc: 47

Danh sách tướng


Airi

KilGroth

Arthur

Tulen

Danh sách trang phục


Airi ninja xanh lá

Triệu vân quang vinh

Arthur hoàng kim cốt

Thông tin chi tiết


57585960

Trở lên