#3831 Kriknak bọ cánh bạc


Vàng: 3686

Ngọc: 32

Danh sách tướng


Kriknak

Natalya

Telannas

Zuka

Quân huy nhiều

Danh sách trang phục


Điêu Thuyền nữ vương anh đào

Kriknak bọ cánh bạc

Max găng tay vàng

Thông tin chi tiết


41424344

Trở lên