#3770 Zuka đại phú ông


Vàng: 8873

Ngọc: 60

Danh sách tướng


Violet

KilGroth

Arthur

Natalya

Zuka

Max

Liliana

Thẻ đổi tên

Danh sách trang phục


natalya quý cô thủy tề

cresht thợ sửa cáp

max găng tay vàng

zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


989910097

Trở lên