#3234 Arduin cận về hoàng gia


Vàng: 10324

Ngọc: 71

Danh sách tướng


Ormarr

Alice

Xeniel

Nakroth

Aleister

Grakk

Murad

Arduin

Raz

Thẻ đổi tên

Danh sách trang phục


Zephys oán linh

Chaugnar ác mộng sinh hóa

Mganga hề cung đình

Arduin cận về hoàng gia

Triệu vân quang vinh

KilGroth cảnh vệ biển

Arthur hoàng kim cốt

Grakk khô lâu đại tướng

Thông tin chi tiết


313233343536

Trở lên