#3840 Murad thần tượng học đường


Vàng: 10947

Ngọc: 90

Danh sách tướng


Zephys

Violet

Ormarr

Maloch

Ignis

Skud

KilGroth

Zill

Xeniel

Nakroth

Aleister

Kriknak

Arthur

Ngộ Không

Moren

Cresht

Grakk

Joker

Superman

Murad

Raz

Teemee

Tulen

Telannas

Zuka

Arum

Liliana

Thẻ đổi tên

Danh sách trang phục


Zephys oán linh

Violet nữ đặc cảnh

Yorn cung thủ bóng đêm

Triệu vân quang vinh

Airi quái xế công nghệ

Murad thần tượng học đường

Ilumia nữ chúa tuyết

Lauriel đạo lạc thiên sứ

Natalya quý cô thủy tề

Nakroth quân đoàn địa ngục

Điêu thuyền nữ vương anh đào

Kriknak bọ cánh bạc

Arthur lãnh chúa xương

Ngộ không đạo tặc

Slimz thỏ thợ mỏ

Cresht thợ sửa cáp

Fennik nhà thám hiểm

Grakk khô lâu đại tướng

Max găng tay vàng

Zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


949596979899100101102103104

Trở lên