#3682 Yorn thế tử nguyệt tộc


Vàng: 200

Ngọc: 71

Danh sách tướng


Zephys

Điêu Thuyền

Natalya

Arum

Danh sách trang phục


Yorn thế tử nguyệt tộc

Max găng tay vàng

Điêu Thuyền nữ vương anh đào

Valhein quang vinh

Krixi công chúa bướm

Chaugnar quang vinh

Valhein hoàng tử quạ

Thông tin chi tiết


14151617181913

Trở lên