#3846 Murad thợ săn tiền thưởng


Vàng: 2328

Ngọc: 90

Danh sách tướng


Zephys

Violet

Ormarr

Ignis

KilGroth

Xeniel

Arthur

Lindis

Teemee

Telannas

Zuka

Liliana

Danh sách trang phục


Zephys oán linh

Violet nữ đặc cảnh

Airi ninja xanh lá

Murad thợ săn tiền thưởng

Skud sơn tặc

Lauriel đọa lạc thiên sứ

Fennik nhà thám hiểm

Max găng tay vàng

Zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


16171819202122

Trở lên