#3545 Điêu Thuyền nữ vương anh đào


Vàng: 2500

Ngọc: 43

Danh sách tướng


Violet

Điêu Thuyền

Kriknak

Natalya

Danh sách trang phục


Điêu Thuyền nữ vương anh đào

Krixi công chúa bướm

Krinak bọ cánh bạc

Valhein hoàng tử quạ

Thông tin chi tiết


3334353637

Trở lên