#3185 Batman


Vàng: 3465

Ngọc: 60

Danh sách tướng


Ormarr

Skud

KilGroth

Lauriel

Preyta

Aleister

Moren

Batman

Natalya

Raz

Danh sách trang phục


Zephys oán linh

Triệu vân quang vinh

Skud sơn tặc

Ilumia nữ chúa tuyết

KilGroth cảnh vệ biển

Kriknak bọ cánh bạc

Arthur hoàng kim cốt

Thông tin chi tiết


hinh-1hinh-2hinh-3hinh-4

Trở lên