#3203 Arduin cận vệ hoàng gia


Vàng: 2464

Ngọc: 62

Danh sách tướng


Zephys

Violet

Chaugnar

Butterfly

Skud

Ilumia

Xeniel

Nakroth

Natalya

Arduin

Raz

Thẻ đổi tên

Danh sách trang phục


Yorn cung thủ bóng đêm

Arduin cận vệ hoàng gia

Skud sơn tặc

Ilumia nữ chúa tuyết

Thông tin chi tiết


4445464748

Trở lên