#3208 Joker


Vàng: 5722

Ngọc: 64

Danh sách tướng


Chaugnar

Alice

KilGroth

Preyta

Nakroth

Joker

Murad

Natalya

Raz

Zuka

Danh sách trang phục


Violet nữ đặc cảnh

Yorn cung thủ bóng đêm

Triệu vân quang vinh

Raz đại tù trưởng

Lumburr dung nham

Fennik nhà thám hiểm

Zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


323334353637

Trở lên