#3221 Nakroth quân đoàn địa ngục


Vàng: 2812

Ngọc: 62

Danh sách tướng


Zephys

Butterfly

Ilumia

KilGroth

Zill

Xeniel

Nakroth

Điêu Thuyền

Kriknak

Murad

Tulen

Telannas

Zuka

Danh sách trang phục


Toro đặc cảnh NYPD

Triệu vân quang vinh

Nakroth quân đoàn địa ngục

Zuka đại phú ông

Thông tin chi tiết


7778798081

Trở lên