#3426 Arduin cận về hoàng gia


Vàng: 6715

Ngọc: 90

Danh sách tướng


Violet

Jinna

Butterfly

Ormarr

Alice

Maloch

Ignis

Skud

Ilumia

KilGroth

Zill

Xeniel

Nakroth

Aleister

Arthur

Slimz

Moren

Grakk

Lindis

Fennik

Arduin

Raz

Payna

Teemee

Tulen

Zuka

Danh sách trang phục


Violet nữ đặc cảnh

Omega người máy xanh

Butterfly thủy thủ

Butterfly teen nữ công nghệ

Alice nhà chiêm tinh

Arduin cận về hoàng gia

Triệu vân quang vinh

Skud sơn tặc

Ilumia nữ chúa tuyết

Nakroth quân đoàn địa ngục

Điêu thuyền nữ vương anh đào

Arthur lãnh chúa xương

Thông tin chi tiết


83858687888984

Trở lên