Nạp tiền thủ công


Nạp tiền thủ công
Nếu bạn không sử dụng nạp tiền tự động có thể chuyển khoản ngân hàng theo STK sau, chúng tôi sẽ cộng tiền cho bạn mua tài khoản tại Website.

 

- Chuyển khoản qua Momo.
Tài khoản: 0972084482
Nội dung chuyển khoản: Nap Xu - SĐT

 

- Ngân hàng Vietcombank:
Chủ tài khoản: Lê Đình Đại
Số tài khoản: 0071001117243
Chi nhánh: Quang Trung, Hồ Chí Minh.
Nội dung chuyển khoản: Nap Xu - SĐT
 
- Chuyển tiền nhanh qua số thẻ:
 
Chủ tài khoản: Lê Đình Đại
Số thẻ: 4221 5143 5209 4770

 

- Ngân hàng Sacombank:
Chủ tài khoản: Lê Đình Đại
Số tài khoản: 030039408313
Chi nhánh:
Nội dung chuyển khoản: Nap Xu - SĐT
 
- Chuyển khoản qua Bảo Kim.
Tài khoản: 0972084482
Nội dung chuyển khoản: Nap Xu - SĐT
 
- Chuyển khoản qua Thecaosieure.com
Tài khoản: neneverywhere
Nội dung chuyển khoản: Nap Xu - SĐT
Trở lên